หน้าแรก บุคคลทั่วไป ทันตแพทย์ เว็บบอร์ด สุขภาพฟัน สินค้าทันตกรรม    
 
บุคคลทั่วไป
สมัครสมาชิก
ลงทะเบียนทำฟันจัดฟัน
สินค้าช่องปากและฟัน
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ต้องการทำฟันจัดฟัน
เพิ่มรายชื่อคลินิก
แก้ไขข้อมูลคลินิก
เว็บบอร์ดทันตแพทย์
 

     
 

: จำนวนครั้งที่อ่าน 6179 ครั้ง

ระยะเวลาการจัดฟัน

 

โดยปกติการรักษาจะอยู่ระหว่าง 6 เดือน - 6 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ลักษณะของฟันของคนไข้ อายุ ความร่วมมือของคนไข้ มาตามนัดหรือไม่ ปฏิบัติตามที่ทันตแพทย์แนะนำหรือไม่ และอื่นๆ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 28.6 เดือน หรือ 2 ปี 4 เดือน ( ข้อมูลจาก wikipedia, สำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา)


 
     
 

ดูราคาทำฟัน จัดฟันที่นี่