หน้าแรก บุคคลทั่วไป ทันตแพทย์ เว็บบอร์ด สุขภาพฟัน สินค้าทันตกรรม    
 
บุคคลทั่วไป
สมัครสมาชิก
ลงทะเบียนทำฟันจัดฟัน
สินค้าช่องปากและฟัน
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ต้องการทำฟันจัดฟัน
เพิ่มรายชื่อคลินิก
แก้ไขข้อมูลคลินิก
เว็บบอร์ดทันตแพทย์
 

     
 

ข้อมูลโดย http://entertain.tidtam.com : จำนวนครั้งที่อ่าน 29456 ครั้ง

จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันเพื่อฟันที่เป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องติดเครื่องมือที่สร้างความรำคาญและบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง ด้วยวัสดุใส ไร้สี ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเน้นความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ง่ายเมื่อสวมใส่ สามารถถอดออกได้ และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการติดเครื่องมือแบบทั่วไป ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ยังช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดฟันผุ อันเนื่องจากความไม่สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดของผู้จัดฟันแบบติดเครื่องมืออีกด้วย

จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบใสสามารถทำได้ทุกคนหรือไม่

อย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบนี้ยังมีข้อจำกัดคือสามารถที่จะใช้ได้กับลักษณะของฟันบางประเภทเท่านั้น รวมไปถึงยังต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษในการสวมใส่ของผู้จัดฟันด้วย ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)

การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)
เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำแผนการรักษาทุกท่านกับทันตแพทย์จัดฟันของ บริษัทอินวิสไลน์ในอเมริกา และแสดงผลการรักษาแก่ท่านโดย แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มการรักษาคนไข้ทุกคน โดยขณะสวมไส่เครื่องมือจัดฟันประเภทนี้ยากที่ผู้ใดจะมองเห็นว่าท่านจัดฟันอยู่

จัดฟันแบบใส คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบใส

 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก
 • สามารถถอดออกได้ ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด
 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ
 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี
 • ไม่รบกวนการพูด การทำงานที่ต้องใช้การพูดมากๆ

  จัดฟันแบบใส ขั้นตอนการรักษาการจัดฟันแบบใส

 • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา จดบันทึกข้อมูล การเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา ถ่ายภาพใบหน้าและ ภายในช่องปาก แล้วจัดส่งข้อมูลทั้งหมดไปศูนย์อินวิสไลน์ที่สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา

 • ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด
  การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน
  หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาให้คนไข้ทราบพร้อมแสดงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของผลการรักษา และสั่งดำเนินการผลิตอุปกรณ์จัดฟันและส่งกลับมาให้ผู้รับการจัดฟัน

 • ขั้นตอนการใส่เครื่องมือ ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือและตรวจดูความพอดี เข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา โดยคนไข้จะพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น

  จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบใสเจ็บหรือไม่

  จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการจัดฟันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการจัดฟันซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวดได้


 
     
 

ดูราคาทำฟัน จัดฟันที่นี่