หน้าแรก คลินิกทำฟัน จัดฟัน ทั่วไทย บุคคลทั่วไป ทันตแพทย์ ส่วนลด โปรโมชั่น สินค้า สุขภาพฟัน สุขภาพฟัน สุขภาพฟัน จัดฟัน   
คลินิกทันตกรรม
สมัครสมาชิก
ติดต่อผู้ต้องการทำฟันจัดฟัน
ลงโฆษณา
เพิ่มรายชื่อคลินิก
เว็บบอร์ดทันตแพทย์

แก้ไขข้อมูลคลินิก
แก้ไขรายละเอียด
แก้ไขค่ารักษา
แก้ไขรูปภาพคลินิก ทำฟัน จัดฟัน พันธมิตร


ไทยไฟว์เดนทัลเปิดรับสมัครคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ เข้าเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ โดยคลินิกทันตกรรมที่จะสมัครต้องมีส่วนลดพิเศษที่จัดให้เฉพาะสมาชิกไทยไฟว์เดนทัล หากท่านมีส่วนลดอยู่แล้ว ส่วนลดที่ให้สมาชิกของเราต้องพิเศษกว่า สาเหตุที่ต้องพิเศษกว่า เพราะว่าเว็บไซต์เก็บค่าสมาชิกกับคนไข้

คลินิก ทำฟัน จัดฟัน พันธมิตร

ตารางประโยชน์สมัครเป็นคลินิกพันธมิตร
1. โปรโมทคลินิกของท่าน - จัดคลินิกของท่านให้อยู่ในกลุ่มดูล่าสุด ซึ่งคลินิกทั่วไปจะไม่แสดงในตำแหน่งนี้ ดูตำแหน่ง
- เพิ่มรายชื่อคลินิกท่านใน "คลินิกทำฟันทั่วไทย" จะจัดกลุ่มอยู่ตำแหน่งบนสุด และ hightlight สีที่ต่างจากคลินิกทั่วไป
- เพิ่มรายชื่อในหน้า “คลินิกทำฟัน จัดฟันแนะนำ”
2. ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ หากมีคนไข้โทรเข้ามาที่เบอร์ของเรา เราจะสอบถามถึงสิ่งที่คนไข้ต้องการจะทำ และพื้นที่ที่คนไข้สะดวกจะเดินทางไปรักษา จากนั้นจะแนะนำคลินิกที่เหมาะสมให้กับคนไข้
3. ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ เรามีโปรแกรมที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ของเราเอง จะทำการจับคู่เขตของสมาชิกกับเขตของคลินิก หาก Match กัน เราจะส่งอีเมลประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นคลินิกของท่านไปยังสมาชิกของเราทันที โดยความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
4. เป็นตัวแทนพนักงานของคลินิกท่าน เราจะขอรายละเอียดพื้นฐานของคลินิกท่าน เช่น ราคาค่ารักษาแต่ละรายการ วันเวลาทำการของคลินิก และค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคนไข้ที่โทรมาสอบถามกับ Call Center ของเรา

คลินิกทำฟัน จัดฟันต้องมีโปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ(?) ให้กับสมาชิกไทยไฟว์เดนทัลที่แสดงบัตรสมาชิก
ส่วนลดพิเศษ หมายถึง ส่วนลดที่ทางคลินิกลดให้เฉพาะสมาชิกไทยไฟว์เดนทัลเท่านั้น หากท่านมีส่วนลดอยู่แล้ว ส่วนลดที่ลดให้สมาชิกของเราจะต้องเป็นส่วนลดที่พิเศษกว่า เพราะเว็บไซต์เก็บค่าสมาชิกกับคนไข้

ส่วนลดใดๆขึ้นอยู่กับทางคลินิกจะเป็นผู้กำหนด แต่เราแนะนำว่าควรจะมีส่วนลดจัดฟัน อย่างน้อย 1,000 บาท ด้วย ( เพราะคนไข้ส่วนใหญ่กว่า 90% ที่ลงทะเบียนกับเราต้องการจัดฟัน )

การเป็นคลินิกพันธมิตรจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านจะยกเลิก ซึ่งจะต้องขอยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยไปที่เมนู "ยกเลิกเป็นคลินิกพันธมิตร" ที่เมนูด้านซ้ายมือ

คลินิกจะต้องลดค่ารักษาให้คนไข้เมื่อคนไข้ แสดงใบรับส่วนลดที่เคาน์เตอร์ของคลินิก ดูตัวอย่างใบรับส่วนลด

*ห้ามมิให้ส่วนลดกับคนไข้ที่ไม่พิมพ์ใบส่วนลดไปแสดง หรือตกลงกันเองตามส่วนลดที่ให้ไว้กับไทยไฟว์เดนทัล หาก case นี้เกิดขึ้นเราจำเป็นต้องลบข้อมูลของท่านออก
คนไข้ print ใบรับส่วนลดแสดงที่เคาน์เตอร์ของคลินิก

คลินิกควรตรวจสอบใบรับส่วนลดก่อนว่าเป็นของจริงหรือไม่ ตามรูปดังนี้
2.1 ชื่อคลินิก - ตรวจว่าใช่คลินิกของท่านหรือไม่
2.2 เลขที่ใบรับส่วนลด - เลขที่จะไม่ซ้ำกัน หากซ้ำกันแสดงว่าเป็นของปลอม
2.3 ตรวจรหัสสมาชิก* - สามารถตรวจสอบรหัสสมาชิกคนไข้ว่าเป็นสมาชิกพิเศษของเราหรือไม่ ได้ที่หน้าแรก ตรงบริเวณนี้
2.4 ตรวจชื่อทันตแพทย์ - ตรวจว่าใช่ชื่อทันตแพทย์คลินิกของท่านหรือไม่

เก็บใบรับส่วนลดไว้เป็นเอกสารของคลินิก

หมายเหตุ คนไข้จะต้อง print ใบรับส่วนลดมาทุกครั้งไม่สามารถใช้ใบเดิมแล้วนำไปถ่ายเอกสาร เนื่องจากใบรับส่วนลดจะ run เลขที่ทุกครั้งที่ print ทั้งนี้ไว้เพื่ออ้างอิงเอกสาร


คลินิก ทำฟัน จัดฟัน พันธมิตร